Barem Romana bac 2018-Subiecte romana pentru comunicarea rezultatelor finale ALE BACALAUREATULUI 2018 se întocmesc şi se afişează liste nominale Care cuprind: numele şi prenumele candidaţilor, notele obţinute la fiecare Probă scrisă, Media Generală, acolo unde este cazul, participarea şi, după caz, rezultatele obţinute la probele de Coruptia a competenţelor şi Rezultatul final: « reuşit »/ »respins »/ »neprezentat »/ »eliminat DIN examen ». EDU.RO SUBIECTE ROMANA BAC 2018: Absolvenții claselor a XII-a care vor susține LDE Luni Bacalaureatul au la dispoziție modele de subiecte în vederea pregătirii celor Două examene, élaborée de Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE). REZOLVAREA SUBIECTELOR BAC ROMÂNĂ 2018 edu.ro. Elevii Care au susţinut, Luni, Proba scrisă a examenului de Bacalaureat au de la Subiectul al treilea, la PROFILUL REAL, poezii de Mihai Eminescu sau Tudor Arghezi, iar la PROFILUL UMAN a Picat Arta poetică în Opera lui ion barbu sau Lucian Blaga. Barem BAC Romana 2018. SUBIECTUL Al II-Lea (10 puncte) prezentarea rolului notațiilor autorului în fragmentul dat 6 puncte · Prezentare adecvată și nuanțată, prin Raportare la fragmentul dat – 6 puncte · ezitantă Prezentare, prin Raportare la fragmentul dat-3 puncte · simpla precizare a rolului notațiilor autorului sau tendință de generalizare – 1 punct – utilizarea limbii literare – 1 punct; Logica înlănțuirii aratat – 1 punct; ortografia – 1 punct (0 – 1greşeli ortografice – 1 punct; 2 sau mai multe greșeli – 0 puncte); ponctuaţia – 1 punct (0 – 1 greşelide ponctuaţie – 1 punct; 2 sau mai multe greșeli – 0 puncte) 4 Perforteîn vederea acordării perfortajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 50 decuvinte şi să dezvolte Subiectul Propus. Barem BAC Romana 2018. SUBIECTUL al III-Lea (30 de puncte) Conţinut – 18 puncte – evidenţierea a Două trăsături Care FAC posibilă încadrarea textului poétique studiat Într-o perioadă, Într-un curent Cultural/literar sau Într-o orientare tematică: precizarea perioadei, a curentuluicultural/literar sau a orientării tematice – 2 puncte; numirea a Două trăsături ALE perioadei, alecurentului Cultural/literar precizat sau ALE orientării tematice: 2 x 1 punct = 2 puncte; evidențiereacelor Două trăsături, prin Valorificarea textului: 2 x 1 punct = 2 puncte 6 puncte-comentarea a Două imagini/idei poetice relevante pentru tema textului poétique studiat: · precizarea temei-2 puncte; · comentarea oricăror Două imagini/idei poetice relevante pentru tema textului poétique ales – 2 x 2 puncte = 4 puncte (comentare clară şi nuanţată a unei imagini/idei poetice – 2 puncte; încercare de comentare – 1 punct) 6 puncte − câte 3 puncte pentru Analiza oricăror Două Elemente de compoziție şi de limbaj semnificativepentru textul poétique ales 2 x 3 puncte = 6 puncte · Analiza fiecărui Element ales, justificând relevanța acestuia pentru textul poétique – 3 puncte; analizafiecărui Element ales, Cu încercarea de justificare a relevanței acestuia – 2 puncte; abordareaschematică, fără justificarea relevanței – 1 perfortredactare – 12 puncte − existența părților componente – introducere, cuprins, încheiere 1 punct – Logica înlănțuirii aratat 1 punct – abilităţi de Analize şi de argumentare 3 puncte · relaţie adecvată între idei, între idei şi argumente, HeFormulaires de judecăţi de valoare relevante – 3 puncte · relaţie parţial adecvată între idei, între idei şi argumente, HeFormulaires de judecăţi parţialrelevante – 2 puncte · schématisme – 1 punct − utilizarea limbii literare (Stil şi vocabulaire potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a Lexicului, sintaxă adecvată – 2 puncte; vocabulaire restrâns, Monoton – 1 punct) 2 puncte − ortografia (0 – 1 erori – 2 puncte; 2 erori – 1 punct; 3 sau mai multe erori – 0 puncte) 2 puncte − ponctuaţia (0 – 1 erori – 2 puncte; 2 erori – 1 punct; 3 sau mai multe erori – 0 puncte) 2 puncte − așezarea în pagină, lizibilitatea 1 punctÎn vederea acordării perfortajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 decuvinte şi să dezvolte Subiectul Propus.